2018 Autumn Fall

天氣漸漸涼了,牧場開始吹起徐徐的秋風。

這次 Lab 2 換檔,維持了後院一貫自然柔和的風格,

用了大量漂白的白竹,米白又空氣感的線條,在這個空間裡跳躍著。

- Living -

o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0030.jpg

床邊各種蒲葵與棕梠葉,堆疊出現代與原始的衝突感。

o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0002.jpg
o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0042.jpg
o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0029.jpg

- Dining -

o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0008.jpg

漂白的文竹,從餐桌上洩下,和上方的芒草互相呼應。

o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0006.jpg
o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0007.jpg

- Backdrop -

o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0015.jpg

深灰色的手染布,搭配簡單的線條,就是最美的背景。

o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0013.jpg
o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0014.jpg

- Altar -

o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0023.jpg

瀑布般的線條與布幔,墜落在經典的紅磚牆前。

o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0021.jpg
o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0020.jpg
o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0017.jpg
o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0016.jpg

- Corner -

每個角落也都是不一樣的風景呢 !

o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0024.jpg
o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0043.jpg
o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0003.jpg
o7fdcb6388e01a75570ed81b276fc85b8_4620693218521699335_181005_0005.jpg

快預約來牧場拍婚紗吧!